báo cáo thành tích tập thể hội cựu chiến binh


Báo cáo tổng kết hoạt động hội cựu chiến binh là biểu mẫu dùng để trình bày một sự kiện hoặc kết quả hoạt động đã hoàn thành của một tổ chức trong một năm công tác, từ đó có thể đánh giá tình hình thực tế và có phương hướng, chính sách mới phù hợp.

Nội dung trong báo cáo tổng kết hoạt động hội cựu chiến binh có thể dài hoặc ngắn tùy theo hoạt động của từng chi hội. Tuy nhiên, cần trình bày đầy đủ bố cục, bao gồm các mục cơ bản như: Quốc hiệu và khẩu hiệu, tóm tắt kết quả thực hiện công tác Hội Cựu chiến binh, phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong năm tới… Sau đây là nội dung của 4 mẫu báo cáo tổng kết hoạt động của hội cựu chiến binh mời các bạn cùng theo dõi.

Nội dung chính

Báo cáo thành tích Hội Cựu chiến binh – Mẫu 1

Hội CCB xã…………………….

chào CCB ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————

CHỈ BÁO CÁO THÀNH TÍCH

NĂM 20… HIỆP HỘI GIÁ TRỊ LÀNG………

Kính thưa: – BCH Hội CCB xã……

– Kính gửi Ban lãnh đạo Huyện hội……………

Trong công tác xây dựng chi hội năm 20…., được sự chỉ đạo, giúp đỡ thường xuyên của Ban Thường vụ UBND xã Hội…… cùng sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chi bộ thôn, chính quyền và các cấp, ngành. chính phủ. phối hợp với các đoàn thể, cơ quan trong thôn. Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, bằng sự nỗ lực, rèn luyện của mỗi cán bộ, hội viên đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị, cụ thể:

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỘI.

1. Công tác chính trị tư tưởng:

Công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thường xuyên quán triệt tư tưởng, tinh thần của người lính năm xưa trở về đời thường, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hồ Chí Minh”, 100% cán bộ nhân viên có lập trường kiên định, vững vàng. Tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Chấp hành tốt các quy định của địa phương, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác, không có đảng viên nợ đọng nông sản.

2. Công tác xây dựng chi nhánh.

Chế độ sinh hoạt tuân thủ điều lệ, quy định của BCH Hội CCB xã……. Hội tổ chức sinh hoạt định kỳ 3 tháng một lần.

Trước giờ sinh hoạt đọc báo, thông tin nội bộ cựu chiến binh từ 20 đến 30 phút. Nội dung hoạt động thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành xã và nhiệm vụ chính trị của địa phương từng thời điểm. Xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, lấy tự phê bình và phê bình để xây dựng chi bộ. Mọi công việc đều được bàn bạc tập trung dân chủ công khai. Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ, hội viên luôn gương mẫu thực hiện tốt các phong trào Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự thôn xóm, văn hóa văn nghệ. Chi bộ thành lập tổ văn nghệ tham gia giao lưu với các đoàn thể nhân dịp thôn đón danh hiệu làng văn hóa nhân ngày đại đoàn kết toàn dân tộc.

– Xây dựng và phát triển hội viên: Năm 20…. Chi bộ đã tuyên truyền vận động và xét kết nạp được 6 đồng chí vào hội đảm bảo chất lượng vượt chỉ tiêu giao.

– Công tác xây dựng quỹ vốn để duy trì hoạt động thường xuyên của chi nhánh. Chi nhánh dùng nguồn vốn để cho hội viên vay với lãi suất thấp. Hiện quỹ chi hội có 24.500.000 đồng, đạt bình quân 445.000 đồng/người.

– Làm việc nhóm.

+ Nhân dịp đầu xuân tổ chức mừng thọ cho 4 đồng chí tuổi 70. Tổ chức liên hoan và tặng quà trị giá 800.000đ.

+ Tổ chức thăm và tặng quà 2 đồng chí bị bệnh trị giá 200.000đ.

+ Chi bộ và chính quyền địa phương tổ chức tang lễ trọng thể cho 2 đồng chí qua đời, thăm hỏi thân nhân 2 đồng chí.

3. Công tác phát triển kinh tế.

Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, các hội viên đã tích cực lao động sản xuất để duy trì và nâng cao đời sống. Cụ thể, về chăn nuôi trang trại khép kín, phát triển chăn nuôi để nâng cao đời sống. Ngoài ra, phát triển các loại hình dịch vụ khác như thương mại – vận tải – lưu trú.

Kết quả, chi hội có 38 hội viên với cơ ngơi kiên cố, cao tầng; 17 đồng chí có nhà ngói. Thu nhập từ 50 triệu đồng/năm trở lên có 25 đồng chí; Thu nhập từ 30 đến 50 triệu đồng/năm có 20 đồng chí; Thu nhập từ 20 đến 30 triệu đồng/năm có 11 đồng chí.

II. BẢO VỆ ĐẢNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ HỢP TÁC VỚI CÁC ĐOÀN THỂ.

– Phát huy bản chất, truyền thống “anh bộ đội cụ Hồ” và tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, CBCNV luôn học tập, rèn luyện tu dưỡng. có đạo đức, gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Thông qua các cuộc tiếp xúc nhân dân, cử tri tham gia ý kiến ​​tập thể dân chủ.

– Tham gia lãnh đạo xã 2 đ/c.

– Tham gia lãnh đạo thôn 1 đ/c Bí thư chi bộ, 2 đ/c Đảng ủy.

– Tham gia công tác bảo vệ 2 đ/c.

– Tham gia lao động tập thể 3 đ/c.

– Các thành viên tham gia 100% tổng số thành viên bầu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp khóa XX…. – 2021.

– Phối hợp với chính quyền, đoàn thể và nhân dân, 100% hội viên tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”. Năm 20…. cụ thể đã đóng góp 3.600.000 đồng tham gia 12 ngày công mở 2 đoạn đường mới.

– Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”, xây dựng các tổ tự quản. Kết quả tổng kết cuối năm của Ban Mặt trận thôn đánh giá: 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, ông bà mẫu mực, con cháu trung thành, cấp tỉnh 3 đồng chí, cấp huyện 2 đồng chí.

III. CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH YÊU.

– Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách 100% hội viên tham gia ủng hộ do địa phương phát động 12.750.000đ.

Quỹ nước ngập mặn là 110.000 đồng.

Quỹ hội viên nghèo và đồng đội 1.110.000đ.

Ủng hộ cháu ………….bị tai nạn là 1.940.000đ.

Đánh giá cuối năm của BCH Hội CCB xã là 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 98% hội viên gương mẫu, chi hội được BCH Hội bình xét là chi hội trong sạch vững mạnh. , và được đề nghị cấp trên khen thưởng.

Trên đây là báo cáo thành tích chi hội ……………… thực hiện nhiệm vụ năm 20….. Kính mong BCH Hội các cấp xem xét khen thưởng cho tập thể chi hội CCB thôn … ……….

Người nhận

– Ban Trị sự huyện Hội (để b/c);
– Đảng ủy nhà trường (để b/c);
– Đại diện Khoang-ĐUV phụ trách Chi hội (để theo dõi);
– Phòng TCKT (để b/c);
– Ban lãnh đạo Hiệp hội (3 đ/c);
– Lưu: Lắp ráp. (7b)

Ban giám đốc T/M

CHỦ TỊCH

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ chi hội cựu chiến binh – Mẫu 2

Hội CCB xã…………………….

chào CCB ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————

PHẦN MỘT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN Phong trào Cựu chiến binh gương mẫu (VÍ DỤ) 5 NĂM (20….. – 20…..)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

+ Ưu điểm:

Nhà trường trong những năm 20…..-20….. tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và thực hiện thắng lợi . lợi thế chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường đến năm 20…. và tầm nhìn 2030 và những năm tiếp theo;

Kinh tế – xã hội còn khó khăn, ảnh hưởng lớn đến đời sống gia đình CCB, nhưng tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chủ trương chính sách. đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 100% đoàn viên đăng ký thi đua thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” của ngành giáo dục và nội dung thi đua hàng năm của Trường, của Hội. Cựu chiến binh quận Bình Thạnh.

Trong 5 năm qua, Hội CCB nhà trường luôn được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Thường vụ Hội CCB Quận Bình Thạnh; Được sự quan tâm, động viên của BCH Công đoàn, Đoàn TN Nhà trường và các thầy cô giáo phòng, khoa, BGH nhà trường hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để hội viên tham gia công tác Đoàn, Hội. . điều kiện hoạt động hiệu quả, thiết thực hơn.

+ Khó khăn:

Tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp; Ở trong nước, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để thực hiện “diễn biến hòa bình” chống phá ta quyết liệt hơn. Tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố và địa phương còn tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định; Tệ nạn xã hội và tội phạm vẫn diễn biến phức tạp. Nền kinh tế đất nước bên cạnh sự phát triển cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức; biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ, đình trệ gây mất lòng tin trong nhân dân, giá cả thị trường tăng cao, người làm công ăn lương bị ảnh hưởng bởi biến động giá cả thị trường,… ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và cán bộ, công chức nhà nước, trong đó có CCB.

Tổ chức Hội CCB Số lượng hội viên ngày càng giảm do đến tuổi nghỉ hưu, thôi việc, không có nguồn kết nạp hội viên mới; Với số lượng hội viên ít nên việc tổ chức các hoạt động của Hội phải lồng ghép với phong trào thi đua của Công đoàn trường để hội viên tham gia.

Tất cả những thuận lợi và khó khăn trên đều ảnh hưởng trực tiếp đến tâm tư, tình cảm và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các CCB hội viên Hội CCB nhà trường.

II. LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Hội đã chăm lo xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ Hội thường xuyên đảm bảo về số lượng và chất lượng; số ủy viên hiện có là 17 (giảm 03 ủy viên đã nghỉ hưu); Hội CCB được tổ chức thành 3 chi hội, trong đó Chi hội 3 Khu nội trú là chi hội tổ chức và duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Cựu chiến binh khu nội trú tương đối tốt. Năm 20…., Ban chấp hành Hiệp hội kiện toàn CLB sinh vật cảnh của trường và phân công một thành viên phụ trách CLB sinh vật cảnh.

Trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường đối với đội ngũ giáo viên là cựu giáo viên đã gương mẫu thực hiện tốt các quy định của Nhà trường như: giảng dạy, tổ chức thi, kiểm tra đúng quy chế, khách quan, chống tiêu cực trong thi cử. Hoàn thiện chương trình, đề cương giảng dạy; tích cực đổi mới chương trình giáo dục đại học và tham gia nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học các cấp; kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy và quản lý, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Các thành viên là cán bộ các phòng, khoa, bộ môn, giảng viên làm tốt công tác quản lý và tham gia giảng dạy; tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đảm bảo đúng quy định, v.v.

Hội viên cựu chiến binh còn trong độ tuổi dân quân tự vệ đã tích cực tham gia lực lượng tự vệ của Nhà trường; Các đồng chí CCB trong Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) Nhà trường cùng với Ban Chỉ huy Quân sự đã tích cực phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận Bình Thạnh tổ chức huấn luyện tự vệ, kiểm tra huấn luyện đúng quy định và làm tốt công tác tham mưu quân đội. Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác quân sự, quốc phòng, an ninh của Nhà trường. Các thành viên tham gia giảng dạy và quản lý Khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh đã làm tốt công tác tổ chức giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên và kết hợp bồi dưỡng kiến ​​thức QPAN cho lực lượng vũ trang. Tự vệ Trường học; Cựu cán bộ phòng Đào tạo vừa làm vừa học đã làm tốt công tác tuyển dụng và đào tạo hệ VHVL, liên thông, văn bằng 2. Thành viên Ban quản lý khu nội trú tiếp nhận học sinh vào nội trú 1000 học sinh/năm, duy trì tốt công tác quản lý, điều hành, kiểm tra việc ăn, ở, sinh hoạt của học sinh; duy trì nghiêm túc quy chế của Nhà trường và Quy chế bán trú của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Cựu chiến binh sinh viên. Đội viên là nhân viên bảo vệ tại các cơ sở của nhà trường đã gương mẫu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý tài sản, phòng chống cháy nổ trong nhà trường; Các cựu quân nhân là sinh viên đã tích cực tham gia các hoạt động sinh viên, làm nòng cốt trong công tác sinh viên tự quản, giữ gìn an toàn khu nội trú, hội viên CCB tích cực tham gia hội thao, hội thi an toàn PCCC đạt kết quả tốt.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU VIỆC LÀM:

Mục tiêu 1: Tích cực, gương mẫu tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

1. Thực hiện Chương trình củng cố niềm tin trong Hội và Nhân dân.

100% hội viên không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nói và làm sai Nghị quyết của Đảng, trái Điều lệ Hội. Tích cực đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, bảo vệ Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền địa phương

Hội viên CCB tham gia các chức danh cán bộ chủ chốt, cấp ủy (chi ủy viên, bí thư chi bộ) và cấp trưởng, phó cơ quan đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể cơ sở. cơ quan, đơn vị mình phụ trách, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc; Hội CCB khu nội trú đã duy trì tốt công tác tuyên truyền cho học sinh; Tổ chức Hội thao cho học sinh khu nội trú chào mừng ngày thành lập Trường (18/5/1998-18/5/20…..) Được UBND Quận 2 tặng Bằng khen vì đã thực hiện tốt “ Phong trào thể dục thể thao cơ sở”; tổ chức các buổi tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, kế hoạch hóa gia đình với gần 2.000 học sinh tham gia; nhiều hội viên tích cực tham gia hiến máu, Chi hội CCB khu nội trú vận động hội viên, học sinh hiến máu (mỗi đợt đạt từ 100 – 120 đơn vị máu/2 đợt/năm); Được Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen.

3. Xây dựng và phát huy lực lượng chính trị nòng cốt.

Hội đã tích cực trong công tác xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị ở cơ sở, có 50% hội viên tham gia lực lượng chính trị ở cơ sở, cùng với Đội tự vệ của trường tham gia giữ gìn an ninh chính trị. trật tự, an toàn xã hội trong khuôn viên Trường trong đợt cao điểm không để xảy ra tình trạng lôi kéo, vận động sinh viên biểu tình, bạo loạn của các phần tử xấu, các thế lực phản động, thù địch.

4. Phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội.

Hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Nhà trường và thanh niên địa phương tham gia các hoạt động Ngày hội chào tân sinh viên, tuyên dương sinh viên 5 tốt; Tuyên truyền về biển đảo cho tân sinh viên Nhà trường tại khu nội trú. Hưởng ứng phong trào ủng hộ đồng bào lũ lụt, Hội đã vận động hội viên đóng góp ủng hộ mỗi người một ngày lương và ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ nhân ái do Thành Hội phát động, bình quân 100.000 đồng. /thành viên; Tích cực tham gia đóng góp ý kiến ​​về công tác đào tạo, xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ Nhà trường trong sạch vững mạnh.

5. Quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp.

Do đặc thù là “487” CCB nên việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Đảng các cấp và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm, Hội luôn nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch công tác đề ra. của Đảng ủy Nhà trường cả về thời gian và số lượng đại biểu tham dự.

6. Duy trì chế độ thông tin thời sự, nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền miệng hàng tháng.

Hàng quý, các thành viên trong trường tổ chức thông tin, nói chuyện thời sự, phổ biến công tác trọng tâm của nhà trường; Nội dung thông tin được Ban Chấp hành Hội cấp trên truyền đạt và kế hoạch công tác Đoàn, Hội đến hội viên trên mạng thông tin nội bộ của Trường (Web Trường – Hội có trang thông tin riêng).

7. Phối hợp, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên của Hội được thực hiện đúng kế hoạch của Nhà trường.

Mục tiêu 2: Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

100% hội viên là cán bộ, viên chức của Trường nên Mục tiêu 2: Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” Hội không đấu giá.

Mục tiêu 3: Tích cực tham gia thực hiện các phong trào, cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động.

Hàng năm 100% gia đình cán bộ, hội viên đăng ký và tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Qua bình xét, 100% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”.

Hội cơ sở thực hiện tốt phong trào thi đua “Toàn thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hội CCB Ký túc xá vận động cán bộ, sinh viên xây dựng Ký túc xá 12 năm liền đạt danh hiệu “Ký túc xá văn hóa”; Hội thực hiện tốt phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong Hội Cựu chiến binh, không có hội viên vi phạm an toàn giao thông.

* Công tác thi đua khen thưởng:

– Công tác thi đua:

Hàng năm Hội CCB Trường có kế hoạch phát động 3 đợt thi đua thường xuyên và 2 đợt thi đua đột kích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm gắn với phong trào thi đua của Trường và Quận Hội. Nội dung các đợt thi đua gắn với thực hiện 4 chương trình đột phá do Hội Cựu chiến binh TP phát động. Sơ kết các đợt thi đua, Hội đã hoàn thành xuất sắc các nội dung thi đua, nhiều nội dung đạt 100% chỉ tiêu đề ra.

Công tác khen thưởng được bình bầu theo hướng dẫn trên.

– Kết quả khen thưởng hàng năm:

Kết quả bình xét năm 20….., 20….., 20….., 20….., 20….. Hội cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh; hội viên gương mẫu đạt 100%; gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 100%.

Trong 5 năm qua Hội CCB trường: 5 lần, chi hội 3: 5 lần và 02 cá nhân: 5 lần được UBND Quận, BCH Hội CCB Quận Bình Thạnh tặng giấy khen.

Mục tiêu 4: Chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, đoàn thể thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp đã ký kết ở các cấp.

Các đồng chí CCB trong Chi cục Hải quan Nhà trường đã cùng với Chi cục Hải quan Nhà trường tích cực phối hợp với Chi cục Hải quan quận Bình Thạnh tổ chức huấn luyện tự vệ, kiểm tra huấn luyện đúng quy định, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy và Ban Giám đốc. về công tác quân sự – quốc phòng – an ninh của Nhà trường

Tham Khảo Thêm:  gái khôn được chồng cổ tích việt nam tập 27

Hơn 5 năm qua, Hội thường xuyên duy trì đội “An ninh trật tự CCB – Tự vệ trường học” trong các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, phối hợp với Công an tuyên truyền, triển khai các phương án đảm bảo ANTT. . trật tự tại cơ sở theo tinh thần Thông tư 23 của Bộ Công an. Riêng năm 20…., tổ “An ninh trật tự CCB – Tự vệ Nhà trường” đã tham gia 3 đợt tuần tra canh gác tại cơ sở 1 và 2 của Trường (2 đợt cao điểm và 1 đợt trong dịp Tết Nguyên đán). Năm).

Triển khai hiệu quả chương trình phối hợp với Đoàn Thanh niên: Hội CCB Nhà trường đã tổ chức buổi gặp mặt giữa Đoàn Thanh niên và Hội CCB để bàn biện pháp thực hiện tốt cuộc vận động “Thanh niên trường Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Phối hợp bồi dưỡng 01 quần chúng ưu tú là hội viên CCB được kết nạp Đảng.

Công tác đối ngoại nhân dân: Hội đã tham gia đầy đủ, đúng thành viên khi Nhà trường có yêu cầu đón các đoàn khách quốc tế đến trường công tác, hội thảo khoa học, CCB phụ trách công tác an ninh đã phối hợp làm tốt công tác đối ngoại nhân dân. Công tác đảm bảo an toàn cho các đoàn khách quốc tế cấp cao đến thăm Trường, v.v.

Mục tiêu 5: Xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hoạt động của Hội đã định hướng triển khai các nhiệm vụ cụ thể trên cơ sở, lề lối làm việc có nhiều tiến bộ, có nhiều đổi mới trong ra quyết định, chỉ đạo thực hiện, giảm thủ tục giấy tờ, hội họp, ứng dụng công nghệ thông tin vào các cơ quan, đoàn thể ở cơ sở. các cấp và hội viên.

Qua bình xét hàng năm, 100% hội viên Hội CCB đạt tiêu chuẩn “Hội viên gương mẫu”, không có hội viên trung bình. 5 năm liền Hội CCB nhà trường đạt trong sạch vững mạnh.

Tổ chức cho cán bộ (100%) được tập huấn, bồi dưỡng 6 chuyên đề về lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Hội theo quy định của Hội để triệu tập học tập hàng năm.

Trong 5 năm đã phát triển được 03 hội viên, số hội viên đến ngày 20/4… là 17 hội viên (ngoài ra, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường, Hội thường xuyên mời các cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, hiện tham gia giảng dạy bộ môn Quốc gia). Giáo dục Quốc phòng và An ninh và tham gia các hoạt động của Hội với tư cách khách mời).

* Kiểm tra, giám sát:

Hàng năm, có kế hoạch giám sát việc thực hiện Kết luận 66-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành (khóa IX); Về việc thực hiện Pháp lệnh Hội CCB Việt Nam, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty đã thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Hội CCB Công ty hoạt động có hiệu quả. Sau 5 năm không có đảng viên nào bị kỷ luật; Không có khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Thành hội, Hội CCB nhà trường đã thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở, mọi hoạt động của Hội đều được kiểm tra theo Điều lệ Hội, BCH chăm lo người lao động. bảo vệ quyền lợi, chế độ chính sách của hội viên.

IV. Đánh giá chung:

1. Mặt mạnh:

a) Ưu điểm:

Trước những khó khăn, thách thức của xã hội trong thời gian qua, tư tưởng của cán bộ, hội viên luôn được giữ vững và phát huy tốt bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hội viên luôn gương mẫu, chấp hành tốt. chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế của Nhà trường và Điều lệ Hội;

Với đặc thù là CCB “khối 487” trong Trường, các hội viên chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đã phát huy tốt vai trò CCB, có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức. Hội CCB nhà trường luôn quan tâm phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, thường xuyên quan tâm giúp đỡ hội viên trong cuộc sống, động viên, thăm hỏi kịp thời khi hội viên và gia đình gặp khó khăn, ốm đau. , luôn thể hiện tinh thần đồng chí, đồng đội trong công việc cũng như trong cuộc sống; Trong 5 năm qua, Hội CCB của trường liên tục đạt CĐCS vững mạnh xuất sắc, được UBND quận Bình Thạnh tặng Giấy khen.

b) Nguyên nhân chủ yếu đạt được kết quả trên là do:

Hội được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể và cán bộ, giảng viên trong Trường; sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện hội về công tác tổ chức và xây dựng Hội.

Các hoạt động của Hội luôn bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, quy chế của Nhà trường, chức năng nhiệm vụ của Hội. BCH quan tâm tổ chức phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua yêu nước của Nhà trường, của Huyện hội; coi trọng sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình tốt. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, chú trọng công tác chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, v.v.

2. Nhược điểm:

a) Những hạn chế, tồn tại:

Trong 5 năm (20…..-20…..), Hiệp hội được Hiệp hội đánh giá là một trong những tổ chức cơ sở vững mạnh xuất sắc, tuy nhiên, việc tự đánh giá của Ban lãnh đạo Hiệp hội cũng có những hạn chế. Điểm yếu là:

Về công tác xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, trong đó công tác tuyên truyền, quán triệt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với hội viên còn hạn chế, kết quả thực chất của Hội chủ yếu là: Kết quả thực hiện kế hoạch chung của Đảng ủy, Nhà trường tổ chức triển khai cho cán bộ, giảng viên, đoàn viên; Việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, thực hiện “3 chi” chi bộ – chi bộ – chi đoàn, sự gắn kết giữa hội viên với đoàn viên thanh niên, học sinh còn hạn chế. chưa tốt với Đoàn trường về giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh;

Hoạt động của các chi hội chưa thường xuyên, nhiều hội viên chưa thực sự tích cực tham gia công tác Hội, hội viên tham gia sinh hoạt còn vắng; công tác phát triển hội viên, tập hợp cựu chiến binh tham gia Câu lạc bộ Cựu chiến binh còn hạn chế.

b) Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại:

Các ủy viên BCH đều kiêm nhiệm, vừa tham gia công tác Hội vừa làm công tác chuyên môn, quản lý của đơn vị tuy có những thuận lợi nhất định nhưng cũng có khó khăn về thời gian công tác nên cũng ảnh hưởng đến hoạt động. của Hiệp hội;

số lượng hội viên ít, phân tán ở nhiều đơn vị với nhiều nhiệm vụ chuyên môn, thời gian làm việc khác nhau nên khó tổ chức các hoạt động chung của toàn Hội; Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến hội viên chủ yếu dựa vào kế hoạch chung của Nhà trường, các hoạt động của Hội phải lồng ghép với nhau. thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan đơn vị và của Công đoàn Trường;

Kết quả công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ: Chi đoàn 3 đã tích cực lồng ghép nội dung hoạt động gắn với địa phương với công tác giáo dục truyền thống cách mạng gắn với các chuyên đề giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính. phòng, chống HIV/AIDS,… Tuy nhiên, số lượng còn khiêm tốn so với số lượng sinh viên hiện có của Nhà trường.

3. Bài học kinh nghiệm

Thứ nhất, Hội được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể và cán bộ, giảng viên; sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện hội về công tác tổ chức và xây dựng Hội.

Thứ hai: Chăm lo xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên, đặc biệt là xây dựng trách nhiệm của người đứng đầu Hội: nhiệt tình, tâm huyết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm , thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Cựu chiến binh. Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, tạo sự thống nhất về tư tưởng, tổ chức và hành động trong Hội.

Ba là: Hoạt động của Hội phải bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, quy chế của Nhà trường và chức năng, nhiệm vụ của Hội. Triệt để tuân thủ nguyên tắc hoạt động dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự quản lý của chính quyền.

Bốn là: Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, kịp thời đề ra các giải pháp, khâu đột phá, bám sát thực tiễn và đặc điểm của Khối. 487” trong xây dựng tổ chức Hội. Quan tâm tổ chức phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương và của Nhà trường, chú trọng tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng những điển hình tốt. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, chú trọng công tác chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, v.v.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC LAO ĐỘNG – KHEN THƯỞNG VÀ PHONG TRÀO “XE GƯƠNG MỸ” NHÂN VIÊN 5 NĂM (20….. – 20…..)

Trên cơ sở thành tích của phong trào thi đua 5 năm qua, nội dung, chỉ tiêu thi đua yêu nước của Nhà trường và chỉ tiêu thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Huyện hội, cơ sở đặc biệt Hội CCB Nhà trường trong những năm tới Hội sẽ phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” 5 năm (20….. – 20…..) với các nội dung, chỉ tiêu sau:

Mục tiêu 1. Tích cực, gương mẫu tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

1. Thực hiện Chương trình củng cố niềm tin trong Hội và Nhân dân.

2. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền địa phương đạt tỷ lệ từ 45% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh”.

3. Xây dựng và phát huy lực lượng chính trị nòng cốt của Trường, tích cực tham gia phối hợp giải quyết có hiệu quả các điểm nóng (nếu có) tại cơ sở của Trường (khiếu kiện đông người, các vấn đề nổi cộm về tôn giáo, dân tộc, sinh viên).

4. Phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội.

5. Quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, 100% đảng viên và 90% trở lên người ngoài đảng.

6. Duy trì chế độ thông tin thời sự, chuyên đề, tuyên truyền miệng hàng tháng theo đúng quy định.

7. Phối hợp, thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên.

Mục tiêu 2: Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

1. Phối hợp thực hiện tốt kế hoạch các giải pháp giảm nghèo bền vững.

2. Thực hiện chương trình phối hợp, triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương và của Nhà trường.

3. Vận động hội viên góp vốn, làm từ thiện đạt chỉ tiêu được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Mục tiêu 3: Tích cực tham gia thực hiện các phong trào, cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động.

Hàng năm 100% gia đình cán bộ, hội viên đăng ký và tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phấn đấu 100% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”.

Thực hiện tốt kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” chào mừng các ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Phát huy tốt mô hình “Tổ an ninh trật tự CCB – Tự vệ trường học”, “Quỹ nghĩa tình đồng đội” hoạt động có hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Toàn thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chi hội 3 tiếp tục xây dựng “Ký túc xá văn hóa”, gắn “An toàn giao thông, mỹ quan đô thị”, không có đoàn viên vi phạm an toàn giao thông. Tuyên truyền vận động hội viên trồng cây xanh tại Trường (Cơ sở mới Đồng Nai).

Tổ chức tuyên truyền có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tham gia cùng các lực lượng chức năng địa phương đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Mục tiêu 4: Tích cực, chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, các chương trình hợp tác đã ký kết ở các cấp.

Phối hợp với Công an tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân, học sinh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm”, “An toàn giao thông”; tiếp tục duy trì tổ “An ninh trật tự CCB – Tự vệ trường học” để thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Phối hợp với Cục Hải quan địa phương tuyên truyền, vận động sinh viên thực hiện nghĩa vụ quân sự, khuyên quân nhân xuất ngũ hoàn thành nhiệm vụ, trở lại trường tiếp tục học tập theo quy định và tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Cựu chiến binh. .

Thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp Đoàn Thanh niên: Tập trung thảo luận các biện pháp thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên, học sinh nhân các ngày truyền thống, lịch sử của dân tộc. Phối hợp bồi dưỡng giới thiệu quần chúng ưu tú kết nạp đảng (đối tượng là hội viên CCB).

Mục tiêu 5: Xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch 108 của Huyện ủy về phòng ngừa về suy thoái tư tưởng chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ thành phố và phản bác các quan điểm sai trái.

Thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội có số lượng, cơ cấu hợp lý, có phẩm chất và năng lực thi hành công vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Hoạt động của Hội hướng mạnh về chi hội, phong cách làm việc khoa học đi đôi với hành động, đổi mới việc ra nghị quyết, hướng dẫn tổ chức thực hiện, giảm thủ tục, giấy tờ, hội họp, duy trì các hoạt động. hoạt động và thông tin, tuyên truyền qua trang thông tin điện tử nội bộ. 100% cán bộ Hội trở lên được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội. Phát triển thành viên mới khi có nguồn lực. Nâng cao chất lượng và hoàn thành kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát hàng năm.

Phấn đấu hàng năm có 98% trở lên hội viên hội CCB đạt tiêu chuẩn “Hội viên gương mẫu, Hội CCB trường học trong sạch, vững mạnh.

Trên đây là báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” 20…..-20….. và phương hướng công tác thi đua – khen thưởng và phong trào thi đua. Gương mẫu CCB” năm 20…..-20….. của Hội CCB Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM.

Người nhận

– Ban Trị sự huyện Hội (để b/c);
– Đảng ủy nhà trường (để b/c);
– Đại diện Khoang-ĐUV phụ trách Chi hội (để theo dõi);
– Phòng TCKT (để b/c);
– Ban lãnh đạo Hiệp hội (3 đ/c);
– Lưu: Lắp ráp. (7b)

Ban giám đốc T/M

CHỦ TỊCH

Báo cáo tổng hợp của hội cựu chiến binh – Mẫu 3

Hội CCB xã…………………….

chào CCB ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI NĂM 20…
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 20….

I – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM…. CỦA HỘI CCB

1. Đặc điểm tình hình

Một. Thuận lợi:

Chi hội CCB đóng trên địa bàn khu dân cư ….. Chi hội có … hội viên CCB (gồm …. nam và … nữ/nữ).

Hội có 02 hội viên là thương bệnh binh (Đ/c…….. và Đ/c …………), 01 là chất độc da cam (đ/c………..).

– Hội dưới sự lãnh đạo của chi bộ có … Đảng viên trong đó 50% Đảng viên là cán bộ quân đội, công an đã nghỉ hưu và …. Đảng viên được sinh hoạt hai chiều theo Nghị định 76. Đây là thế mạnh của chi bộ, tổ dân phố số…..

– An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo tốt, không có tệ nạn xã hội, không có hộ nghèo. Trình độ dân trí khá cao.

b. Cứng

– Năm ……. là một năm nắng nóng kéo dài, vệ sinh môi trường bị ô nhiễm bởi khí thải của các phương tiện tham gia giao thông, rác thải sinh hoạt của hàng quán ăn uống, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường của các hộ kinh doanh. doanh nghiệp làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân khu phố. Và một số khó khăn……..

Thực hiện kế hoạch công tác năm của Hội CCB phường, Nghị quyết Chi hội – Chi hội CCB số…. đã tổ chức triển khai thực hiện và đạt được những kết quả cụ thể như sau:

2. Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh

Một. Về chính trị tư tưởng

– Tư tưởng của cán bộ, hội viên cơ bản kiên định, thực hiện nghiêm túc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Thực hiện tốt chế độ học tập nghị quyết, tài liệu học tập chuyên đề cho CBGVNV. Phối hợp với chi bộ thông tin tình hình thời sự, thời sự trong nước và quốc tế để cán bộ, hội viên hiểu rõ chủ trương, đường lối quân sự và nghệ thuật đối ngoại của Đảng ta.

Động viên đoàn viên, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu, giản dị trong cuộc sống. Tích cực hưởng ứng cuộc thi viết về gương “người tốt việc tốt trong…..

b. Về tổ chức

– Tổ chức tốt Hội nghị tổng kết 20 năm…. và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 20…

– Năm 20… trong điều kiện khó khăn, chi bộ đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, nội bộ đoàn kết thống nhất, tư tưởng đảng viên kiên định, vững vàng.

– Về số lượng, chất lượng đảng viên của chi hội tính đến ngày…………. (Báo cáo theo mẫu gửi về Đoàn phường)

– Trong năm, chi bộ xét, đề nghị kết nạp…Đảng viên mới đạt….% kế hoạch.

Như vậy: Chi hội CCB số …. Hiện tại có ….. Thành viên (tính đến ngày ……)

Nam giới:…… ; Nữ giới…….: ; tuổi thấp nhất…; Cao nhất… (Đ/C……………………..)

– Cấp Đại tá: …. đ/c ; Thiếu tá, Trung tá…….đ/c; Trung úy……đ/c; Học viên cán bộ, chiến sỹ:…..đ/c

– Cán bộ là Đảng viên: …/… ~ ….%.

– Chi hội đã duy trì nề nếp sinh hoạt theo quy định của điều lệ hội, số hội viên tham gia sinh hoạt bình quân…. – …% quân số

3. Công tác từ thiện, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần:

Việc thu, nộp hội phí, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ hội, quỹ hội phải thực hiện theo quy định của Hội CCB Việt Nam.

– Hội đã tổ chức tốt chuyến thăm…. đoàn viên ốm đau + thăm hỏi… gia đình có người thân mất với tổng số tiền là ….đ.

Tham Khảo Thêm:  73 món an dành cho người bị gan nhiễm mỡ

– Trích quỹ hội ủng hộ Trường Sa và đồng bào miền Nam bị hạn hán, xâm nhập mặn; với số lượng……đ

– 100% gia đình hội viên tham gia ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ vì người nghèo, đồng bào bị thiên tai, bão lũ… với tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cao.

– Tuyên truyền và thực hiện các chế độ chính sách xã hội cho hội viên CCB như bảo hiểm y tế theo quy định trên.

– Nhân dịp ….. năm Bác Hồ về Cao Bằng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Hội phường tổ chức cho cán bộ, hội viên và bà con đi học tập, tham quan truyền thống theo đúng kế hoạch đạt mục đích đề ra. Chi nhánh có…. Các thành viên tham gia chuyến đi được đánh giá là an toàn, thành công và mang nhiều ý nghĩa thiết thực.

4. Tham gia xây dựng địa phương:

– Mối quan hệ phối hợp với cấp ủy Đảng, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội ở tổ dân phố: Hội viên CCB tham gia sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố: có…. thành viên ; Ban bảo vệ nhân dân….. thành viên.

– Tích cực hưởng ứng, gương mẫu trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ……..và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ………….. Chi bộ có ….đồng chí tham gia tổ bầu cử hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ .

– Tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện và hưởng ứng 3 cuộc vận động lớn của đất nước.

Một là: Cuộc vận động “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

Thứ hai: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thứ ba: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, vệ sinh môi trường, các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Tham gia 2 giải chạy bền do báo Hà Nội tổ chức trong năm. Chi đoàn có….. lượt người tham gia 2 lượt chạy. Tuy nhiên, tôi không đoạt giải nhưng ở tuổi 60, tôi vẫn chạy tốt. Các chi hội và gia đình hội viên tập luyện các môn thể thao yêu thích, phù hợp với tình trạng sức khỏe như cầu lông, bóng bàn, đi bộ,….

– Tích cực tham gia phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng tổ dân phố an toàn”. Chi hội có 01 đảng viên tham gia lực lượng dân phòng, tuần tra. góp phần bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

5. Đánh giá thi đua theo tiêu chuẩn

Một. Về cá nhân “Hội viên CCB gương mẫu”

– …./…. Sinh viên (100%) yêu cầu có danh sách kèm theo

b. Chương “Trong sạch, vững mạnh, xuất sắc”

– …./…. Học sinh (100%) thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, hoàn thành nhiệm vụ được giao

– 100% cá nhân đạt danh hiệu Hội viên CCB gương mẫu

– Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Đề nghị Chi hội CCB số…. đạt “Trong sạch vững mạnh xuất sắc”…….

Tóm tắt: Năm…………. Chi bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, tổ dân phố và hội viên Hội CCB.

Tuy nhiên, hoạt động của Hiệp hội vẫn còn những tồn tại, hạn chế sau:

6. Những hạn chế, tồn tại:

– Một số sinh viên còn sức khỏe đi làm thêm để tăng thu nhập cho gia đình nên ít tham gia các hoạt động, sinh hoạt khi được phân công.

– Số lượng hội viên tham gia sinh hoạt chưa thường xuyên, nội dung sinh hoạt hạn chế, chất lượng chưa cao.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 20… – CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

1. Phương hướng, nhiệm vụ

– Giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”

– Vận động, tập hợp các thế hệ CCB, xây dựng chi hội “trong sạch, vững mạnh, xuất sắc” đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi hội.

2. Mục tiêu:

– 100% học viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, không có đảng viên mắc sai lầm về chính kiến, thực hiện tốt quy tắc “3 không, 1 đảm bảo” đó là:

+ Không được phát ngôn trái với đường lối, nguyên tắc của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

+ Không tàng trữ, tán phát tài liệu, truyền bá thông tin ngoài quy định.

+ Không ký vào danh sách khiếu nại và tham gia các nhóm khiếu nại khi bị kích động

+ Bảo đảm dân chủ, đoàn kết, kỷ cương trong xây dựng và hoạt động của hội

– Phấn đấu chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc

– 100% hội viên đạt danh hiệu “Cựu chiến binh gương mẫu”

– 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa.

– Không có trẻ em nghiện và tái nghiện hoặc phạm tội hình sự.

– Xem xét, đề nghị Hội phường kết nạp hội viên mới có chất lượng, đảm bảo đúng nguyên tắc điều lệ Hội.

– Bình xét và đề nghị tặng kỷ niệm chương cho các thành viên đủ tiêu chuẩn

– Lập danh sách gửi về hội phường các đồng chí sinh năm …………..(70, 80, 90) để mừng thọ đầu xuân 20…. (Chi hội có …đảng viên là đ/c …………sinh……đủ điều kiện)

– Tích cực tham gia các phong trào văn hóa, vệ sinh môi trường ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ hoạt động do Đoàn phường và cấp trên phát động.

Đề nghị thưởng 20…. (Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội cổ đông thường niên tháng…..: CN “VMXS Thuần túy”; Cá nhân: đ/c ………….)../.

Nơi gửi:

– Hội CCB Phường

GIÁM ĐỐC

Báo cáo tổng hợp của hội cựu chiến binh – Mẫu 4

Hội CCB xã…………………….

chào CCB ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI NĂM 20…
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 20….

I. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội trong năm ………….

Đặc điểm tình hình: Năm……………, tình hình thế giới, khu vực vẫn có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tình hình Biển Đông, phía Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương 8 vào thăm trái phép khu vực. Bãi Tư Chính thuộc thềm lục địa Việt Nam, tình hình trong nước công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta đã mang lại hiệu quả tốt, lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố vững chắc; 20… Quảng Ninh tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; quán triệt, triển khai Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/20… của Chính phủ “Nghị quyết ban hành phương án thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 20… – 2021” đến ngày 20/12… sáp nhập 9 đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long. Tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp. Các cấp Hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác năm 20… trong đó, tập trung thực hiện kế hoạch Đại hội VI (Hội nghị) tổng kết thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 6. 20…-20…); kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam; Thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phục vụ”; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chương trình Nông thôn mới giai đoạn……; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam và Đại hội “CCB giỏi” lần thứ VI (20…-…..) gắn với phong trào thi đua của địa phương, đơn vị cơ quan.

1. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở

Tập trung quán triệt Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 12/4/20… của Tỉnh ủy …………. về phương hướng, nhiệm vụ năm……; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 18/4/20… của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 và các hoạt động thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, khóa XX…. -2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của Hội và các hội viên nhằm giáo dục, động viên cán bộ, hội viên có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định trước mọi khó khăn. Kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Các cấp Hội đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện dân chủ trong tổ chức, trong sinh hoạt đấu tranh, phê bình và tự phê bình. Đặc biệt là dân chủ trong việc thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong Hội, đồng thời tuyên truyền đến các cấp Hội và hội viên tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các việc làm trái pháp luật. vận động nhân dân tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Triển khai, xây dựng các kế hoạch: (1) Kế hoạch công tác Hội năm……; (2) Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm……; (3) Kế hoạch công tác tuyên truyền; (4) Kế hoạch công tác tổ chức, Chính sách; (5) Kế hoạch công tác Kiểm tra, giám sát; (6) Kế hoạch công tác kinh tế; (7) Kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề năm…….. của Hội CCB tỉnh phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – đổi mới” nhằm xây dựng Hội TSVM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội (6/12/1989-6/12/…….) ; …………..

Các cấp Hội tích cực tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp ở địa phương, cơ sở, tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn ở khu dân cư trong năm ……… Toàn tỉnh đã tham gia hòa giải gần 1.500 vụ việc (toàn tỉnh). Hiện cả nước có 1.557 tổ hòa giải) chủ yếu là mâu thuẫn trong gia đình, làng xóm… trong năm không có “điểm nóng”. Các cấp hội và hội viên đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tích cực động viên đoàn viên gương mẫu chấp hành, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương, nhà thầu giải phóng mặt bằng làm đường và các công trình phúc lợi xã hội [1]; Các cấp hội làm tốt công tác tuyên truyền xây dựng gia đình văn hóa mới. Tích cực tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong dân nên cơ bản các địa phương đảm bảo gia đình hòa thuận, xóm làng bình yên.

Năm……Hội CCB tỉnh đã hoàn thành các kế hoạch, báo cáo theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Trung ương Hội CCBVN: (1) Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá CĐCS ; (2) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm…..; phương hướng, nhiệm vụ năm……; (3) Báo cáo kết quả giải quyết 02 vụ việc được tỉnh giao trong năm…; (4) Báo cáo kết quả đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “DBHB” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa ở……; (5) Báo cáo kết quả thực hiện mô hình CCB năm ….; (6) Báo cáo kết quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm……; …………

2. Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống và tham gia các cuộc vận động, phong trào xây dựng đời sống văn hóa – xã hội ở cơ sở.

Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 42/HD-CCB “Về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đón Tết Nguyên đán …………..”. Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động “Mừng Đảng, mừng Xuân” năm Kỷ Hợi với tinh thần vui tươi, lành mạnh. tiết kiệm an toàn.

Tham gia các hoạt động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do địa phương phát động, các hoạt động dọn vệ sinh, bảo vệ môi trường tại nơi cư trú. Cán bộ, hội viên Hội đã trồng được 66.080 cây ăn quả, cây lấy gỗ. Các đơn vị làm tốt TP Cẩm Phả trồng được 4.730 cây xanh; Tiên Yên trồng 5.700 cây xanh.

Các tổ chức Hội và hội viên tích cực tham gia các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình người có công, hộ nghèo, hội viên Hội CCB có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cụ thể: các cấp Hội thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, hội viên Hội Hội CCB có hoàn cảnh khó khăn …………. Tổng suất quà là:……………..đ. Hội CCB các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thăm hỏi, tặng quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, 1.900 suất quà với tổng trị giá 315 triệu đồng.

Chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện đề án, nhiệm vụ, giải pháp sớm đưa các xã về đích nông thôn mới, thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn để hoàn thành chương trình 135 năm 20… trên địa bàn huyện Hải Hà.

Thực hiện chủ đề công tác năm 20… “Nước sạch cho em học đường” do Hội CCB tỉnh phát động khoan 05 giếng và lắp đặt đồng bộ 05 máy bơm, 05 bồn nước giúp 5 điểm trường tiểu học và mầm non trên địa bàn thôn. , xã đặc biệt khó khăn Quảng Sơn, Quảng Đức và xã Tiến Tới, huyện Hải Hà, với tổng trị giá 205.936 triệu đồng, hơn 600 học sinh và giáo viên đã được thụ hưởng công trình này.

Phối hợp và tham gia hưởng ứng các cuộc vận động tại địa phương (Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, vệ sinh an toàn thực phẩm,…) tuyên truyền được 14 đợt cho trên 500 trăm lượt người nghe; tham gia thực hiện Thư kêu gọi hành động của Thủ tướng Chính phủ giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh, các cấp hội đã tham gia tích cực, hiệu quả góp phần vì một môi trường trong lành.

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm…… và triển khai nhiệm vụ năm 20…; thực hiện Công văn số 34/CT-KT ngày 15/02/20… “Kêu gọi HTX, doanh nghiệp thuộc Hội CCB đăng ký sản phẩm Ocop” kết quả triển khai đăng ký sản phẩm Ocop đã hoàn thành. Có 24 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất do CCB làm chủ với 18 sản phẩm tham gia Hội chợ bán hàng Ocop tỉnh, trong đó có 4 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao, 02 sản phẩm đạt 4 sao, 3 sản phẩm tiêu biểu. 3 sao và 8 sản phẩm đăng ký bán hàng Hội chợ

Chương trình tặng nhà “Mái ấm đồng đội” trong 2 năm……..hoàn thành chỉ tiêu trao tặng 30 căn nhà “Mái ấm đồng đội”

Khánh thành, bàn giao 17 nhà, sửa chữa 07 nhà, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra xây mới 05 nhà, sửa chữa 07 nhà (kinh phí xây mới 4.195 triệu đồng trong đó CCB đóng góp 865 triệu đồng, tham gia 145 ngày công lao động, sửa chữa nhà ………… triệu đồng trong 37 ngày làm việc Tổng kinh phí…… triệu đồng trong đó CCB đóng góp…….. và ….ngày công (dự kiến ​​giao…… xây mới 12 nhà 17 nhà vượt kế hoạch (5 nhà và sửa chữa 7 nhà) các đơn vị đều hoàn thành và vượt dự toán đề ra.

Hội CCB tham gia hiến đất xây dựng nông thôn mới và các công trình an sinh xã hội ………….. đất, đóng góp …………..triệu đồng và tham gia …………ngày công, xây dựng đường giao thông nông thôn mới, sửa chữa, nâng cấp …………đường giao thông, nạo vét …………km kênh mương, chăm sóc 16ha rừng phòng hộ và 4,5ha rừng ngập mặn.

Tập huấn xây dựng mô hình kinh tế “CCB chung tay giúp nhau giảm nghèo” ở miền núi; xây dựng kế hoạch “Tấm xi măng” xây dựng nông thôn mới giúp xã ………… huyện ………… góp phần hoàn thành mục tiêu huyện Hải Hà NTM vào năm 20…..

3. Vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào, chương trình phối hợp, các cuộc vận động ở địa phương, cơ quan, đơn vị

Phối hợp tuyên truyền, triển khai việc hội viên Hội CCB ký kết không tham gia vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, tàng trữ, đốt pháo, thả đèn trời và các hoạt động mê tín, dị đoan. nhóm.

Năm ….. toàn tỉnh Hội có 1.852 tổ an ninh tự quản do CCB làm tổ trưởng với 25.916 thành viên, trong đó có 9.424 hội viên là hội viên Hội CCB, tăng 151 tổ, có 151/166 tổ đạt chuẩn. . Có…………hội viên thường xuyên sinh hoạt, trong đó trọng tâm là các ngày lễ, tết ​​(riêng trong dịp Tết Nguyên đán, toàn tỉnh có trên 1.695 lượt tổ phối hợp tuần tra lưu động với trên 5.000 lượt hội viên Hội CCB tham gia)

Hội CCB các cấp tích cực tham gia cùng lực lượng Công an, Quân sự, DQTV tuần tra, bảo vệ trước trong dịp Tết Nguyên đán, nhất là các địa phương có lễ hội như chùa Yên Tử TP Uông Bí, đền Cửa Ông Cẩm Phả City, Khu di tích nhà Trần tại TX Đông Triều, chùa Cái Bầu tại huyện Vân Đồn, lễ hội Tiên Công tại TX Quảng Yên, đền Xã Tắc tại TP Móng Cái, góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn. , chính quyền địa phương đánh giá cao những đóng góp của Hội CCB.

Thực hiện ngày chủ nhật xanh ở các cấp hội, các cấp hội cơ sở tích cực hưởng ứng tham gia hàng nghìn ngày công góp phần làm cho đường phố, ngõ xóm luôn sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn (Hội CCB thành phố Cam làm tốt hơn nữa). Phả, huyện Tiên Yên, TP Hạ Long và TP Uông Bí).

Tích cực vận động cán bộ, hội viên tham gia các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam và địa phương phát động ủng hộ các loại quỹ, hoạt động từ thiện Quyên góp ủng hộ xây dựng nhà khách Điện Biên Hội được 50.000.000đ; Hưởng ứng đợt phát động tháng hành động vì trẻ em, các cơ quan, hội đoàn thể cấp tỉnh ủng hộ quỹ 1.000.000 đồng; toàn tỉnh ủng hộ quỹ thiên tai, bão lụt 652,04 triệu đồng; quỹ vì người nghèo 626,06 triệu đồng; quỹ chất độc hóa học 156,87 triệu đồng; quỹ khuyến học 245,365 triệu đồng; ủng hộ các quỹ khác 939,30 triệu đồng…

Chỉ đạo các cấp Hội cơ sở phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang địa phương tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm…năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947-27/7/…. ., thăm hỏi, tặng quà tổng số suất quà cho các đối tượng chính sách trị giá……..đ (trong đó khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 360 đối tượng chính sách); tham gia hơn 300 ngày công quét dọn, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ;

4. Phối hợp với DT tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và tập hợp Cựu chiến binh

Phối hợp tuyên truyền kỷ niệm…năm ngày chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17/02/1979 – 17/02/….); kỷ niệm …..năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/……). Tham mưu, phối hợp tổ chức Đoàn CCB tỉnh, Hội CCB Đảng ủy khối, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh dâng hương, hoa viếng Đài liệt sĩ Pò Hèn, TP Móng Cái (tháng 2) 13/Ngày 13 tháng 2). …..). Cụm thi đua số 2 khối CCB Cán bộ tỉnh đã tổ chức tuyên truyền học tập theo chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các trường học khác. Hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam đã tổ chức 02 buổi nói chuyện truyền thống cho 290 cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan tỉnh.

Chỉ đạo các Hội CCB cơ sở trong tỉnh phối hợp tuyên truyền, giao lưu, nói chuyện truyền thống 20 buổi cho trên 2.000 thanh niên trước ngày 20 lên đường nhập ngũ…. Hội CCB các cấp đã phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chính sách Lực lượng vũ trang động viên, thăm hỏi, tặng quà cho 1.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, bình quân từ 3 đến 5 triệu đồng. mỗi đồng chí.

Tham Khảo Thêm:  cách xoay file pdf và lưu lại thành file mới

Chỉ đạo các cấp Hội phối hợp, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tập hợp, động viên Cựu chiến binh tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ, ban, hội Cựu chiến binh.

5. Hoạt động đối ngoại nhân dân

Quán triệt sâu sắc công tác đối ngoại của tỉnh, thống nhất lãnh đạo triển khai đồng bộ, toàn diện cả 3 kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao chính quyền và ngoại giao nhân dân, chỉ đạo các cấp hội CCB địa phương có chung đường biên giới với tỉnh. Nước bạn Trung Quốc đã triển khai tốt hoạt động đối ngoại nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, Quốc khánh Trung Quốc. Hội CCB các xã biên giới cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đến thăm, chúc Tết (xã Hoàng Mô, Đồng Văn, huyện Bình Liêu) thăm, chúc Tết Trung (Trung Quốc), Quang Đức, Quang Sơn, Hải Hà, Mông. Điều đó góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Cử 01 Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh tham gia Đoàn Trung ương Hội CCB Việt Nam thăm một số nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động cách mạng tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

6. Xây dựng TSVM. Sự kết hợp

6.1. Về chính trị tư tưởng

Các cấp Hội, hội viên tham gia học tập nghị quyết của Đảng do Đảng ủy tổ chức. Tuyên truyền quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 14 ngày 4 /12/…… của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm……

Các cấp Hội làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Vì vậy, tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, hội viên ổn định, có lập trường kiên định vững vàng, luôn chấp hành tốt đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. tham gia kiện tụng, tham gia tố tụng, tham gia đình đám thực sự là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Tuyên truyền trên các Báo, Đài truyền hình bằng các tấm gương CCB, tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn….và kỷ niệm….năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam.

Tổng kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Phát động phong trào thi đua chào mừng… kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

6.2 Công tác tổ chức, Chính sách.

Báo cáo kiểm điểm, kế hoạch năm……, đánh giá, nhận xét của thường trực các hội huyện, thị, thành hội; thông qua quyết định bổ sung BCH Hội CCB TX Quảng Yên, huyện Đầm Hà, Bình Liêu và TP Móng Cái, chỉ đạo Hội CCB TX Đông Triều thống nhất sáp nhập Hội CCB cơ quan Đảng, Nhà nước.

Tổ chức Hội: năm …. Hội cấp trên là 16, Hội cơ sở là 01, cơ hội là 311; cấp xã, phường TT 186, khối 487:125 cơ sở hội. Phát triển hội viên mới: toàn tỉnh Hội đã kết nạp được 1261/1240 hội viên đạt tỷ lệ 101,7% so với kế hoạch nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 55.965 đồng chí đạt tỷ lệ 96%.

Số CLB Cựu chiến binh tính đến tháng……..có 230 CLB/8936 hội viên (toàn tỉnh hiện có………….Cựu chiến binh).

Đợt tập huấn năm…….Hội các cấp đã tổ chức cho 2.114 lượt cán bộ, hội viên tham gia.

Được quỹ khuyến học của T.Ư Hội CCB Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng (gia đình CCB Lê Văn Kiểm mỗi suất tặng 1 triệu đồng cho 20 học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn); tiếp nhận 60 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa đồng đội của Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng 01 hội viên Hội CCB cũng là nạn nhân chất độc da cam tại xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ.

6.3. Công tác kiểm tra, giám sát

Công tác kiểm tra, giám sát Ngân hàng Chính sách xã hội năm…….đã kiểm tra 13/14 hội cấp huyện về thực hiện kinh tế và nhận ủy thác tổng số 126 cuộc (cấp tỉnh 13 cuộc; cấp huyện 35 cuộc). ; cấp xã, phường 78).

Nhận 02 đơn của hội viên Hội CCB (Ông Vũ Văn Nam) Phường Bãi Cháy (Ông Bùi Văn Minh) Phường Cao Thắng TP Hạ Long, chuyển nội dung đơn đến Hội CCB TP Hạ Long xem xét, giải quyết. giải quyết theo thẩm quyền. sự cho phép; báo cáo kết quả giải quyết 02 vụ việc Tỉnh ủy giao năm 2018 (đã hoàn thành).

Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát quý III/….đối với 14 huyện Hội, tham gia đoàn kiểm tra của UBND tỉnh của Tỉnh ủy KT về việc thực hiện Kết luận 62 – KL/TW ngày 08/12/2017. năm 2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức CTXH.

Triển khai hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên CCB và tổng kết, báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm …………

* Tình hình đặc điểm:

Đây là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh lần thứ XX. – Năm 2025, trong điều kiện tình hình kinh tế – xã hội của đất nước nói chung, của tỉnh nói riêng tiếp tục ổn định và có bước phát triển mới, an ninh chính trị toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất của người lao động được giữ vững . Các Bộ, ngành thành viên và nhân dân ngày càng tiến bộ, thế giới và khu vực ngày càng tiến bộ, hội nhập quốc tế là xu thế tất yếu, khách quan. Cơ hội nhiều nhưng cũng tiềm ẩn nhiều diễn biến, thách thức phức tạp.

Ở trong nước, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn nhức nhối. An ninh chính trị – xã hội còn nhiều vấn đề đảng viên và nhân dân lo lắng, nhất là tình hình Biển Đông, tệ nạn xã hội, buôn bán, sử dụng ma túy, thông tin sai sự thật trên mạng, trang thông tin điện tử. xã hội.

Thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch ra sức chống phá, kích động, bạo loạn, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt là chống bệnh quan lại, hách dịch, xuyên tạc lịch sử, kích động biểu tình, chiến tranh… với sự câu kết của các đối tượng trong và ngoài nước.

1. Chỉ đạo chung:

Tiếp tục vận động các thế hệ cựu chiến binh, nguyên quân nhân đoàn kết, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. nghĩa tình, đùm bọc nhân dân; Nâng cao ý thức tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, làm giàu chính đáng; Gương mẫu trong các phong trào cách mạng ở địa phương, nhất là phong trào nông thôn mới, đô thị văn minh, tập trung xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Đổi mới và nâng cao hơn nữa nội dung, phương thức, hiệu quả hoạt động của Hội; Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội VI Hội CCB Việt Nam. Nam giới.

2. Các chỉ số chính:

Phấn đấu 100% hội viên học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, vững vàng về chính trị, tư tưởng.

Phấn đấu 100% cán bộ hội được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo phân cấp quản lý, 100% hội cơ sở xã, phường, thị trấn kết nạp được hội viên mới.

95% cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh; 95% trở lên hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, không có hội viên vi phạm pháp luật bị xử lý.

3. Một số giải pháp nhiệm vụ trọng tâm

3.1. Vận động cán bộ, hội viên và nhân dân đoàn kết, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và của khối. đoàn kết dân tộc.

Mỗi cấp Hội đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, thực sự là lực lượng nòng cốt trong vận động quần chúng thực hiện nghĩa vụ công dân ở cơ sở.

Quán triệt thực hiện Chỉ thị 35/TW của Bộ Chính trị về đại hội các cấp, Kế hoạch số 308-KH/TU ngày 04/7/2020… về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội. Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ (20…-2025); tích cực tham gia, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ (20… – 2025).

Tiếp tục quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề 20…: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TSVM theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Các cấp Hội cụ thể hóa tiêu chuẩn 38 chữ “Trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân – Gương mẫu, chủ động, nhiệt tình trong công tác Hội – Đoàn kết đồng nghiệp, bám sát cơ sở – Trách nhiệm với gia đình, tận tình giúp đỡ đồng đội”. Bằng các mô hình, việc thực hiện chủ đề hành động của các tổ chức Hội “Học tập và làm theo Bác bằng hành động cụ thể, thiết thực”.

Tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo đảm cho cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền. chính quyền các cấp, phấn đấu không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xảy ra trong nội bộ.

Các cấp Hội tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 74/KH-BCĐ ngày 24/10/20… “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay.” hình ảnh mới”. Chú trọng xây dựng “Lực lượng nòng cốt trong Hội Cựu chiến binh”. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả.

Thực hiện tốt Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

3.2. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn

Tuyên truyền sâu rộng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Bổ sung, điều chỉnh nội dung hướng dẫn 15 về giáo dục chính trị tư tưởng, tham gia nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 20…., làm tốt công tác tham mưu cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp của Ủy ban nhân dân và cơ quan quân sự địa phương, tham gia bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng, an ninh, động viên thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, cứu nạn… trên địa bàn.

Quán triệt, tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh lãnh thổ. ranh giới; Chương trình phối hợp số 707/20…/CTr-CAT-HCCB ngày 22/4/20… giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh và Công an tỉnh “về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Quảng Ninh trong tình hình hiện nay”. Tập trung chỉ đạo xây dựng mới các mô hình, mô hình “Tổ nhân dân tự quản về an ninh, trật tự” do cựu chiến binh làm, mô hình “Tổ dân phố tự quản về an ninh, trật tự” do cựu chiến binh làm. cốt lõi.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 195/CTPH-BATGT-CCB ngày 7/5/20… thực hiện cuộc vận động giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông giai đoạn 2018-2023 giữa Hội Cựu chiến binh với Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh , thực hiện chủ đề năm ATGT 20…: “Đã uống rượu bia thì không lái xe”; Xây dựng ý thức tự giác đội mũ bảo hiểm

3.3. Nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu giảm nghèo bền vững, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh………… chung tay, chung sức, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, duy trì thực hiện phương châm 3 giúp “Giúp vốn, giúp công, giúp kỹ thuật”, xây dựng nhiều mô hình kinh tế giỏi ở cấp tỉnh và cấp huyện. Ứng dụng khoa học công nghệ để sản xuất nhiều hàng hóa OCOP phục vụ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Hội Doanh nhân CCB hăng hái tham gia phát triển kinh tế – xã hội với phong trào thi đua “Doanh nhân CCB Quảng Ninh gương mẫu, sản xuất kinh doanh giỏi hội nhập”.

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Hội CCB Quảng Ninh với Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Quảng Ninh.

Đặc biệt, các cấp Hội phải huy động tiềm năng, thế mạnh của Hội Cựu chiến binh hăng hái tham gia phong trào thi đua “Cựu chiến binh chung sức, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục hiến công, góp công, góp tiền xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Mô hình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”. Chấp hành nghiêm các quy định về: Quy chế dân chủ ở cơ sở, việc cưới, việc tang, không tham gia sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo, thả đèn trời, tham gia bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, ủng hộ “ vận động Vì người nghèo”, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Năm……., tiếp tục chủ trương duy trì bền vững và phát huy hiệu quả 2 phong trào, 2 chương trình, 1 mô hình, đó là:

– 2 động tác:

+ Phong trào “Thắp sáng đường quê”;

+ Phong trào xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”.

– 2 chương trình:

+ Chương trình “Tấm xi măng xây dựng nông thôn mới” theo kế hoạch số 70/KH-CCB ngày 05/9/20…;

+ Chương trình “Nước sạch cho tương lai học đường”

– 1 mô hình: Mô hình kinh tế “Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh”

Phấn đấu các đơn vị trực thuộc Hội CCB tỉnh có một phần việc, một công trình có giá trị thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 20…-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (các đơn vị quyết tâm và báo cáo), tập trung hỗ trợ xây, sửa nhà cho các đồng chí khó khăn. về nhà ở. Đồng thời, phát động mỗi Hội Cựu chiến binh xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 1 công trình phúc lợi như: Cột cờ, cổng chào, nhà văn hóa, sửa chữa, nâng cấp trường mầm non, công trình vệ sinh, xây dựng. bia ghi công liệt sĩ ở các nghĩa trang, v.v.

4. Động viên hội viên tích cực tham gia các phong trào, chương trình phối hợp, các cuộc vận động ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các cấp Hội tổ chức thực hiện tốt chương trình phối hợp đã ký kết với UBND, với Quân đội, Công an, Đoàn Thanh niên, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Nông nghiệp).

5. Công tác pháp chế.

Phối hợp với Sở Tư pháp và các tổ chức chính trị – xã hội đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia hòa giải, đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp và Mặt trận Tổ quốc tham gia. khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức với cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ninh (sipap).

Tham gia Hội thẩm nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh.

6. Hoạt động đối ngoại nhân dân.

Tiếp tục chỉ đạo Hội CCB các địa phương (Bình Liêu, Hải Hà, TP Móng Cái) có chung đường biên giới với Trung Quốc cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng biên giới. hòa bình và hữu nghị.

7. Công tác xây dựng Hội TSVM.

7.1. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thi đua khen thưởng.

Tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/…) và đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc. Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Các cấp hội chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên CCB, nhất là cấp cơ sở; Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị thiết thực, hiệu quả, trọng tâm là học tập, thực hiện chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ đề công tác năm 20…. của tỉnh là “Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững” và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày…….năm giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30/4/1975 -30/4/…..)

+ Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức giao lưu truyền hình với chủ đề “Bản hùng ca chiến thắng mùa xuân 1975” giữa các nhân chứng lịch sử với thế hệ trẻ, tổ chức đoàn CCB là người trực tiếp tham gia chiến dịch. Hồ Chí Minh năm 1975 đi dâng hương hoa các anh hùng liệt sĩ và thăm lại chiến trường xưa (nếu có điều kiện).

+ Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt đại biểu CCB trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh 1975, đại biểu các đồng chí thương binh, gia đình liệt sĩ (tiêu biểu), thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. phục vụ tại quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DKI.

7.2 Công tác tổ chức.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện Nghị quyết Đại hội VI, nhiệm kỳ 2017-2022 của Quốc hội. CCB tỉnh Quảng Ninh; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ.

Chỉ đạo, thực hiện tốt công tác sắp xếp cán bộ sau quyết định sáp nhập huyện Hoành Bồ với TP Hạ Long và các xã trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo Hội CCB các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm động viên Cựu chiến binh, tạo điều kiện thuận lợi để các CLB, ban liên lạc hoạt động có hiệu quả. Kết quả đó nhằm động viên các cựu chiến binh phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

7.3 Công tác chính sách.

Tiếp tục thực hiện Quyết định 515/QĐ-TTg ngày 10/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Đề án của Chính phủ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ, tham gia cung cấp thông tin và tìm kiếm theo kế hoạch 515 của địa phương Ban chỉ đạo. Phối hợp tham gia các hoạt động chính sách xã hội, phong trào “đền ơn đáp nghĩa”

Nơi gửi:

– Hội CCB Phường

GIÁM ĐỐC

Đăng bởi: THPT Lê Hồng Phong

Danh mục: Tổng hợp

Related Posts

999+ Hình Ảnh Avatar Đen Nhìn Cực Đẹp, Cực Ngầu, Chất Độc Lạ

Ảnh avatar màu đen cực đẹp cho mọi phong cách: ngầu, chất chơi, độc, hiếm hay tâm trạng buồn cho người dùng cá tính. Ảnh avatar màu…

Top những game bóng đá hay nhất mà ai cũng muốn trải nghiệm

Người hâm mộ bóng đá ngày nay ngoài việc được xem trực tiếp các trận đấu mình yêu thích khi đến sân hoặc qua tivi để thỏa…

Những cặp anh em nổi tiếng trong lịch sử bóng đá

Bobby và Jack Charlton; Giuseppe và Franco Baresi; Frank và Ronald de Bury; Gary và Phil Neville… được coi là cặp anh em huyền thoại trong lịch…

Bật mí những lợi ích khi sử dụng dịch vụ đặt tiệc tại nhà

Đặt tiệc tại nhà đang được đông đảo nhiều người lựa chọn và sử dụng. Và dịch vụ nấu tiệc tại nhà đang trở thành xu hướng mới trong cuộc…

Phun môi màu cam đất có đẹp không? Những ai phù hợp với phun môi màu cam đất

Phun môi màu cam là một trong những xu hướng trang điểm môi hiện nay của nhiều người, nhất là đối với những cô nàng cá tính…

Phun hồng cô bé là gì? Có nên phun hồng cô bé hay không?

Hầu hết phụ nữ đều muốn mình đẹp và hoàn hảo, kể cả ở những nơi nhạy cảm nhất. Trong đó, dịch vụ làm hồng vùng kín…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *