06 Tháng Tư

TÀI LIỆU

THƯ VIỆN TÀI LIỆU I. VĂN BẢN NGÀNH Văn quy phạm pháp luật Form 2. TÀI LIỆU HỌC TẬP 3. NGÂN HÀNG ĐỀ THI Đề thi vào lớp 10 môn …

31 Tháng Ba

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÂM NGHIỆP STT Họ và tên Chức vụ Ảnh 1 Bùi Thị Duyên Chủ tịch 2 Nguyễn Thu Trang Phó chủ …

29 Tháng Ba

Tổ Văn phòng

DANH SÁCH CÁN BỘ TỔ VĂN PHÒNG STT Họ và tên Chức vụ Số ĐT E.mail Ảnh 1 Trần Văn Giang Tổ trưởng 0989.902.489 trangiang.edu@gmail.com 2 Đào Duy Phương Kế …

29 Tháng Ba

Tổ ngoại ngữ tin học

DANH SÁCH CÁN BỘ TỔ NGOẠI NGỮ-TIN HỌC STT Họ và tên Chức vụ Số ĐT E.mail Ảnh 1 Nguyễn Ngọc Thái Tổ trưởng 0916.966.588 thaivfu84@gmail.com 2 Ngô Thị Thanh …

Đang Online: 122 | Tổng: 424764