06 Tháng Tư

TÀI LIỆU

THƯ VIỆN TÀI LIỆU I. VĂN BẢN NGÀNH Văn quy phạm pháp luật Form 2. TÀI LIỆU HỌC TẬP 3. NGÂN HÀNG ĐỀ THI Đề thi vào lớp 10 môn …

31 Tháng Ba

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÂM NGHIỆP STT Họ và tên Chức vụ Ảnh 1 Bùi Thị Duyên Chủ tịch 2 Nguyễn Thu Trang Phó chủ …

29 Tháng Ba

Tổ Văn phòng

DANH SÁCH CÁN BỘ TỔ VĂN PHÒNG STT Họ và tên Chức vụ Số ĐT E.mail Ảnh 1 Trần Văn Giang Tổ trưởng 0989.902.489 trangiang.edu@gmail.com 2 Lê Văn Thọ Tổ …

29 Tháng Ba

Tổ ngoại ngữ tin học

DANH SÁCH CÁN BỘ TỔ NGOẠI NGỮ-TIN HỌC STT Họ và tên Chức vụ Số ĐT E.mail Ảnh 1 Nguyễn Ngọc Thái Tổ trưởng 0916.966.588 thaivfu84@gmail.com 2 Ngô Thị Thanh …

29 Tháng Ba

Tổ Văn Thể Mỹ

DANH SÁCH CÁN BỘ TỔ VĂN – THỂ – MỸ STT Họ và tên Chức vụ Số ĐT E.mail Ảnh 1 Nguyễn Thu Trang Tổ trưởng 0981.172.089 ngthutrang1983@gmail.com 2 Nguyễn …

29 Tháng Ba

Tổ Xã hội

DANH SÁCH CÁN BỘ TỔ XÃ HỘI STT Họ và tên Chức vụ Số ĐT E.mail Ảnh 1 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Tổ trưởng 0985.119.642 camnhung.qn@gmail.com 2 Ngô Thị Nhung …

Đang Online: 0 | Tổng: 507650